Prof HS Cilliers, Loevendal

Geagte Mr Van Eeden

21 Maart 1996

Baie dankie vir u briewe van 19 Februarie i.v.m. die afhandeling van die bogenoemde kontrak en die terugbesorging van die bouplanne.

Verskoon asb die vertraging in ontvangserkenning maar ons het pas n week gelede teruggekeer na ons van, 20 Februarie, op reis was.

Ek wil u graag bedank vir die puik wyse waarop u firma ons stoep toegebou het. Ek is veral beindruk deur die stiptelikheid waarmee die werk gedoen is, en die vriendelikheid van u vakmanne. U tegemoetkoming om nie die prys te verhoog toe die aanvanklike plan aangepas moes word, het ek veral warder.

Vriendelike groete,
PROF HS CILLIERS
Loevendal