De Oude Renbaan, Paarl

Geagte Mnr Coetzee

19 Julie 2002

Afdak: De Oude Renbaan, Paarl

Namens die UK van De Oude Renbaan wens ek u firma te bedank vir die professionele uitvoering vand die oprigting van die afdak by ons sekuriteitsgebou.

U word hartelik bedank “for a job well done”.

Die Uwe,
SvB Van Niekerk
UK-lid: Sekuriteit: DOR